Prästerligt lönetillskott.

Länsstyrelsen tillstyrker – enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – k. m:ts bifall till en av komministern K. Sundahl gjord ansökan om utfående av det lönetillskott, som beviljats honom som vice pastor i Alskog för ecklesiastikåret 1918-1919 med ett belopp av 2,350 kr.

Gotlands Allehanda.
Tisdagen 2 mars 1920.
N:r 51.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *