Icke behörig.

Då skolrådsordföranden i Fleringe meddelat, att såsom sökande till lärarbefattningen vid Fleringe folkskola anmält sig en sökande, vilken alltså av skoldistriktet måste väljas, förklarar skolöverstyrelsen – enligt vad G. A:s stodkholmsredaktion erfarit – sig icke kunna, bifalla en av småskollärarinnan Ida Lindström i Västkinde gjord ansökan om behörighet för nämda befattning.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *