Ingen ersättning.

Marinförvaltningen avstyrker — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit – i likhet med tidigare kustartillerichefen sergeanterna. L. Hultgrens och J. A. Skogs ansökan om ersättning, enär de på grund av bostadsbristen i Vaxholm kunnat överföra sina familjar från Fårösund.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 30 April 1920
N:r 99

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *