Till föreståndarinna

för Visby högre flickskola efter fröken Valborg Grapengiesser, som med denna termins utgång på egen begäran entledigats från nämda befattning, har skolstysen i går antaglt rektorskan änkefru Elisabet Lange, född Ekman.
Till lärarinna vid flickskolan efter fröken Margit Hesselberg, som likaledes med vårterminens utgång lämnar sin anställning vid skolan för att ägna sig åt fortsatta studier, har antagits lärarinnan Agnes Ljunggren från Dalsland.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *