På grund av boutredning

efter sin avlidna hustru låter byggmästaren Rolf Pettersson, Ljuves i Sanda, lördagen den 24 innevarande April kl. 11 f. m. till den högstbjudande försälja såväl inre som yttre lösegendom. ist. 5 hkr. ångmaskin med därtill hörande ångpanna av Baltic-system, ångbänk, kross, mindre sägbänk, alla med därtill hörande kli!ngor, 2 ekonomikvarnar, rikthyvel, planhyvel, fräsmaskin, bandsåg, svarv, axelledning med därtill hörande lager, transmission, slipsten samt. diverse snickareverktyg av varjehanda slag, omkring 80 kg. maskinolja, 50 kg. cylinderoija samt 20 kg. konsistensfett, decimalvåg med vikter
samt 50 tolft 5″x 1. En separator (Domo), stickmaskin, grammofon m. skivor, väggur, vävstol, spinnrock, rännängvind, bord, gung- och andra stolar, samt en del av den atlidnas tillhörigheter, jämte mycket annat
som ej så noga här specifiseras. Godkände inropare erhålla betalnings-anstånd till 1 nästkommande oktober andra betala vid första anfordran.
Visby i april 1920.
K. J. Andersson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 21 April 1920
N:r 91

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *