Auktion i Hemse.

Målaremästaren N.P. Sjöström i Hemse låter genom offentlig auktion, som å stället förrättas instundande tredjedag påsk, Tisdagen den 30 dennes kl. 10 f. m. försälja sine å Hulte hemmans grund stående åbyggnader, bestående af manbyggnad af trä, paned ut- och invändigt, 30 fot lång, 18 fot bred och 10 fot hög, inredd till 2 boningsrum, kök med skafferi, vindsrum och förstuga, rummel tapetserade och snyggt målade; en verkstadsbyggnad äfvenledes af trä samt vedbod, likaledes af trä.
Alla åbyggnaderne äro i ett utmärkt skick, belägne utmed allmänna vägen, i närheten af Högby i Hemse och särdeles passande bostad för en handtverkare, företrädesvis skomakare eller skräddare, hvarat kommunen är i behof. Säkre inropare erhålla anstånd med betalningen till den 1 instundande Oktober.
Alfva den 13 Mars 1875.
Efter anmodan
And. Magnus Eneman.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 19 Mars 1875
N:r 22.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *