Motorseglaren Vega svårt skadad.

Lasten lossas i Kappelshamn.
Motorseglaren Vega av Stockholm infördes som förut nämnts till Kappelshamn i onsdags av en hjälpvedettbåt. Fartyget, som lidit haveri utanför gotlandskusten, hade blivit mycket illa tilltygat under den svåra stormen och det var med knapp nöd som besättningen kunde klara sina liv. Skutan blev vattenfylld, fick svåra ovanbordsskador och förlorade en del av däcklasten, men det höll sig flytande tack vare trälasten i rummet och kunde bogseras i hamn.
Man började i går lossa däckslasten och företog då besiktning av fartyget och när en del av lasten i rummet förts i land så att man kan få en bättre överblick över fartygets skador kommer ny besiktning att ske.
Lasten bestod åv 50 standards bräder och plank samt 130 kubikmeter pappersved. Största delen av pappersveden spolades över bord jämte ett par standards bräder.
Man började i går pumpa fartyget läns och har hållit på därmed i natt, vilket givit till resultat att vattnet sjunkit. undan. Det tycks därför som om skadorna på skrovet ej skulle vara större än att de skulle kunna tätas. Skadorna inom- och ovanbords äro däremot mycket omfattande, vad som ej har blivit sönderslaget är i stället vattenskadat.

Ascania klarade den senaste stormen.
Den finska ångaren Ascania som strandade på Salvorev står alltjämt kvar på samma ställe och tycks stå ganska stadigt i grusbankarna. Fartyget synes inte ha tagit någon nämnvärd skada av den senaste stormen, det har endast fått något ökad slagsida och t. o. m. en del av däckslasten synes vara kvar. Inalles torde c:a 250 standards av lasten vara kvar på fartyget.

Ingen fara för Västergarnshaveristen.
Läget för den på Västergarns utholme strandade tyska motorseglaren ”A. H. Both”? har inte undergått någon förändring, då fartyget fortfarande står fast på grundet. Lyckligtvis uteblev den sydliga kultje som väderlekstjänsten varnade för i går men i stället blev det dimma, som hindrade Neptuns bärgningsbåt från att komma hit inom den tid man tänkt. ”Herakles” har nämligen fått ligga i Dalarö över natten och kommer hit först i kväll.

Gotlands Allehanda
Fredagen den 11 oktober 1940
N:r 236

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *