Återfunna.

De båda saknade, fiskaren K. J. Osin och gossen Erik Svensson, åter, fannos lyckligt och väl genom den utsända räddningsexpedition, ??? delsen hade, som förmodats, ???? sin upprinnelse i en fisketur, varvid vind och ström tagit hand om båten, som de båda ombordvarande icke mäktade manövrera med årorna. Någon tredje person hade aldrig, såsom ryktena ville göra gällande, deltagit i färden.
När bogserbåten Thor vid 2-tiden i går middag gav sig ut på sin expedition, gick den norrut längs kusten. Kommen på höjden av Skälsö, anropades den där från stranden och fann där de saknade. Efter att således nära ett dygn ha drivit omkring på havet, hade de båda i båten varande personerna, ehuru utmattade och medtagna, äntligen kunnat taga sig i land där, kort förut. De togos ombord på Thor, vilken också tog lotsbåten på släp och återvände hit, efter att således på ett par timmar ha nått sitt mål.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 17 April 1920
N:r 88

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *