Såsom tillräknelig

har den för sedlighetsbrott, begånget i Lye i augusti i fjol, tilltalade drängen Gustav Konrad Söderdahl av medicinalstyrelsen förklarats. Den tilltalade, som för undersökning varit intagen å Växjö hospital, har med anledning därav återremitterats till härvarande kronohäkte för fortsatt rannsakning inför södra häradsrätten.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 15 April 1920
N:r 86

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *