Selma Björkander död.

Efter en tida sjuklighet (magkräfta) avled här i morse fröken Selma Björkander i en ålder av 77 år. Hon var född på Ronehamn och dotter till framlidne köpmannen J. N. Björkander och hans likaledes framlidna maka, född Söderström. Sedan år 1870 var hon bosatt här i Visby. Den avlidna efterlämnar minnet av en godhjärtad och älskvärd personlighet. Närmast sörjes hon av släktingar, bland vilka märkes konsul C. G. Björkander härstädes.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 13 April 1920
N:r 84

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *