Värdefull Kreaturs- och lösöreauktion

vid Nygårds i Fole.
Genom offentlig auktion, som förrattas via Nygårds i Fole, fredagen den 9 april kl. 10 f. m. låter lantbr. Nils Eklund, då numera egendomen utarrenderats, försälja sin kreatursbesättning och inventarier bestående av:
Kreatur: 4 st. goda arbetshästar i olika åldrar, däribland ett varmbl. sto dräktigt efter ”Altanus”, 12 st. goda mjölkkor, en del nyligen kalvat och en del i kalvställning, 6 st. ungnöt, 2:ne tackor, 1 betäckt grissugga, 2 st. 6 mån. grisar.
Åkerbruksredskap m. m. 1 självbindare med stångkärra, 1 självavläggare 2 st. radsåningsmaskiner, 1 ringvält, fjäder-, slät- och sladdharvar, vänd-, spets- och skumplogar, 1 fyrradig hästhacka, 1 d:o enradig, flera arbetsvagnar, en mindre lastdragare, vinkelaselkärra, flera par selar, sättare, vrång- och foderhäckar, ett parti utsädeskorn och havre, höst- och vårsädeshalm i prässade balar m.
Betalningsanstånd lämnas godkände inropare till den 1 nästk. september, andra betala kontant eller vid anfordran.
Visby den 30 mars 1920.
Karl Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 April 1920
N:r 79

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *