Olycksfall ombord.

Vid 12-tiden i natt ankrade på härvarande redd amerikanska ångaren Jadden, kapten A. J. Dahlstedt, på resa från Hangö till Amerika via Köbenhavn, tom. Då ångaren i går f. m. befann sig på höjden av Fårö, inträffade ombord ett svårt olycksfall, i det kaptenen vid nedgången från kommandobryggan råkade snava på en upphöjning med påföljd, att han ramlade baklänges i däck. Härvid ådrog han sig en hjärnskakning och blev följaktligen urståndsatt att föra befälet. Detta övertogs därför av 3:e styrmannen, enär såväl 1:e som 2:e styrmännen på grund av sjukdom måst lämna fartyget under dess uppehåll i Finland. Styrmannen vågade emellertid icke föra ångaren vidare, enär tjocka vid tillfället var rådande. Hon gnistade via Tingstäde efter läkarehjälp och lots, som kunde föra ångaren till Visby. Med anledning härav utreste lotslöjtnant Kullander, åtfölja av doktor Cassel, härifrån i bil i går e. m. till Fårö, varefter ångaren inlotsades hit.
Kaptenens tillstånd var i dag något bättre. Han var nämligen stundvis vid sans. Ångaren fortsatte i middags resan till Köbenhavn under befäl av lotsen E. Pettersson härstädes, som medföljer till Falsterborev.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 April 1920
N:r 78

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *