Pengar saknas till en ny livbåt.

Lotsstyrelsen har — enligt vad G. A:s stockholmsredaktion erfarit — på förfrågan meddelat, att några medel till anskaffning av ny livbåt för Visby livräddningsstation icke f. n. stå till förfogande och icke heller torde kunna erhållas förrän 1922.
Beträffande framställt förslag om räddningsstationens övertagande av Svenska sällskapet för räddning av skeppsbrutna finner lotsstyrelsen emellertid ingen anledning till en dylik åtgärd föreligga.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *