Prästerliga förordnanden.

Domkapitlet har nu meddelat följande förordnanden, vällands från 1 maj t. v., nämligen:
till t. f. kyrkoherden G. Medin i Endre att vara ständig adjunkt och domkyrkosyssloman i Visby;
till t. f. kyrkoherden J. F. Johansson i Follingbo att vara t. f. kyrkoherde i Endre pastorat sant vice pastor i Fole pastorat;
till t. f. kyrkoherden G. Reuser i Martebo att vara t. f. kyrkoherde Hörsne pastorat och pastor i Dalhems pastorat:
till t. f. kyrkoherden A. A. Sjögren i Levide att fortfarande vara t. f. kyrkoherde därstädes samt samtidig vice pastor i Eksta pastorat;
till t. f. kyrkoherden Alfr. Johansson i Stenkyrka att vara vice pastor i Othems pastorat;
till lektorn Axel Hjelm att vara vice komminister i Vall;
samt till nyutnämde kyrkoherden i Lärbro P. H. Nehleen att på grund av ordinarie kyrkoherdens sjukdom samtidigt vara vice pastor i Hangvars pastorat.
Dessutom har domkapitlet förordnat t. f. kyrkoherde M. Borg att vara vice pastor i Gothems pastorat och t. f. kyrkoherde K. Sundahl att vara vice pastor i Östergarns pastorat, till dess kyrkoherdetjänsterna på resp. ställen hinna att med ordinarie innehavare besättas.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *