På sin 50-årsdag

i går blev frisör Emil Gistedt härstädes föremål för omfattande och hjärtliga hyllningar. Vid 8-tiden på morgonen uppvaktades han av Allmänna sångföreningen, som sjöng ett par sånger och överlämnade en minnesgåva i form av en ståtlig silverpokal med inskription. Därefter infann sig föreningen Gnistan och framförde sina lyckönskningar samt överräckte ett dyrbart guldur. Av medlemmar inom Arbetareföreningen uppvaktades jubilaren med en urkedja av guld och av vänkretsen fick han mottaga en pryolig elektrisk lampa. För övrigt inhöstades under dagens lopp en rik blomsterskörd och ett 70-tal telegram.
På aftonen gav hr Gistedt supé å Arbetareföreningens lokal för ett 70-tal inbjudna vänner och bekanta.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *