Förordnande.

Herr länsveterinären Schoug har i dagarne, på förordnande af konungens befallningshafvande, varit utrest till Fårö, hvarest smittosam sjukdom bland hästar utbrutet och hvaraf flere befunnos mer eller mindre angripna. Till motverkan af sjukdomens spridning blef, på hr Schougs uppmaning, ett af de svårast angripne hästkreaturen genast skjutet; om de öfrigas tillfrisknande eger man grundadt hopp.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 10 Mars 1875
N:r 19.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *