En tankeläsare,

hr C. A. Leijkoff, kommer att annandag påsk visa sin förmåga på detta sitt sjättes sinnes område vid en tillställning i gymnastiksalen på Visborgs slätt. Hr L. hade på torsdagskvällen en liten föreställning vid artillerikåren och det var mer än en, som kände sig förbluffad över den säkerhet, med vilken tankeläsaren löste rätt svåra uppgifter. Den, som intresserar sig för sådana saker, bör visst icke försumma tillfället att besöka hr L:s uppvisning om måndag.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *