Visby bollklubb

hade i går eftermiddag sitt årssammanträde å Stadshotellet. Sedan revisionsberättelsen föredragits och ansvarsfrihet beviljats, förrättades val av funktionärer. Därvid utsågs stadslogden Carl Lindström till ordförande för året, apotekare N. Sandström till vice d:o, bankkassör R. Olin till skattmästare och järnhandl. E. Stenbohm till sekreterare samt styrelsesuppleanter stadskassör A. Dahlbäck och kapten B. Lindwall. Till revisorer valdes disp. S. Wikström Och bankkamrer Wilh. Klint med banktjänsteman Nils Karlstegen. Och tandinge Hugo Johansson Som suppleanter.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *