Visby sjuk- och begravningshjälpskassa

höll igår sitt årssammanträde. Av den föredragna årsredogörelsen framgick att kassan vid årets slut räknar 544 medlemmar. Dess inkomster hava under året uppgått till kr. 10,324:35, därav i statsbidrag kr. 2,656:75. Utgifterna hava varit till vanlig sjukhjälp 6,139 kr., extra sjukhjälp kr. 1,836:75, moderskapshjälp kr. 50, begravningshjälp kr. 2,000 och till förvaltningskostnader kr. 982:56, summa, utgifter 11,008:31. Tillgångarna voro vid årets början 3,105:30 och vid dess slut kr. 3,257:99.
Ansvarsfrihet beviljades styrelsen, och till ledamöter av densamma åter, valdes de i tur avgående, bankkamrer Ant. Pettersson, stadsgevaldiger R. J. Ahlqvist och slöjdlärare J. Persson. Även revisorerna, stadsfiskal Will. Remén och rådhusvaktmästare O. Larsson, omvaldes.
För att bereda medlemmarna ökad sjukhjälp, beslöt kassan att upptaka arbetet i ytterligare tvänne klasser.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *