Arbetsförmedlingen under mars.

84 arbetssökande personer, av vilka 68 äro nyinskrivna, varav 38 mantalsskrivna i länet, Av dessa senare hade 20 endast sig själva och 18 utom sig själva 56 andra personer att försörja. Av 87 tillgängliga lediga platser ha 54 tillsatts, varav alla inom länet.
På kvinnliga avdelningen ha gjorts 22 ansökningar om arbete av 20 arbetssökande personer, av vilka 14 äro nyinskrivna, varav 10 mantalsskrivna i länet. Av dessa senare hade alla endast sig själva att försörja. Arv 93 tillgängliga lediga platser ha 19 tillsatts, varav alla ha sålunda gjorts 110 ansökningar inom länet.
Pä båda avdelningarna tillsammans om arbete av 104 arbetssökande, personer, av vilka 82 äro nyinskrivna, varav 48 mantalsskrivna i länet. Av dessa senare hade 30 endast sig själva och 18 utom sig själva 56 andra personer att försörja. Av 180 tillgängliga lediga platser ha 73 tillsatts, varav alla inom länet.
Angående arbetsmarknadens läge meddelas:
Tillgången på ogifta fordbruks arbetare motsvarade icke behovet och var sämre än under såväl föregående månad som mars 1919.
Tillgången på grovarbete ökades visserligen under månaden, men, av tillgänglig arbetskraft fanns dock vid slutet ett avsevärt överskott.
Likasom under föregående månader har brist varit rådande på sökande till platser å landsbygden och, i staden.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 April 1920
N:r 77

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *