Fastighetsauktion vid Dunegårda i Dalhem.

Tisdagen den 6:te April (tredjedag påsk) kl. 12 på dagen försäljes medelst auktion handl. Josef Björkdahl tillhöriga 27/64 mtl. Dunegarda, synnerligen väl beläget invid järnvägsstation, mejeri och handelsbod, 1 km. från kyrka och skola: inneh. 35 tld åker, 5 tid odlad myr och 20 tld skogsmark. Se för övrigt annonsen i föreg. lördagsnummer.
Betalningsvillkoren tillkännagivas vid aukt. början. Prövningsrätt å gjorda anbud förbehalles.
Klintehamn den 22 Mars 1920.
C. A. Jacobsson.

Gotlands Allehanda
Torsdagen den 1 April 1920
N:r 76

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *