Postmästaren Emil Key

afreste i söndags från Helsingborg för att öfver sommaren bosätta sig här i Visby. Ehuru icke fullt återstäld från sin svåra sjukdom, var hr Key vid sin afresa betydligt bättre och vid en efter förhållandena ganska god vigör. Postmästare Kay anländer hit från Kalmar om söndag morgon.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *