Lagfarter

ha af härvarande rådhusrätt under April månad beviljats nedannämda fastigheter:
ladubygnad å tomten nr 5 1/2 i Strandrotens 3 qvarter, som genom testamente öfvergått från J. B. Möller till Sofia Möller;
samma fastighet, som af Sofia Möller sålts till byggmästare K. G. Kihlberg för 2,000 kr.;
hus och tomt nr 8 i Strandrotens 3 qvarter som af Jakob Claësson sålts till K. J. J. Pettersson för 1,650 kr.;
samma fastighet, som för samma pris öfvorgått från Pettersson till Gustafva Boström.
hus och tomter nr 63 och 63 1/2 i Klinterotens 3 qvarter, som af J. P. Sjöströms konkursbo sålts till M. Levin för 3,720 kr.;
hus och tomt nr 34 i St. Hansrotens 2 qv , som från J. B. Möller genom testamente öfvergått till enheten Sofie Möller;
samma fastighet, som af fru Möller sålts till handl. Ang. Johansson för 21,000 kr. fastigheten nr 54 i Norderrotens 2 qvarter, som af Brita Kristina Smidt sålts till Anna Olivia Johansson och Frans Johansson för 800 kr.; samt
hus och bygnader på tomten ur 14 i Klinterotens 4 qvarter, som genom arf öfvergått från Johanna Helena Hägvall till Maria Kristina Högström.

Gotlands Allehanda
Fredagen 18 Maj 1888
N:r 40

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *