Å varfvet

arbetas nu ifrigt med reparation och iordningställning af här öfvervintrsnde fartyg. Några nybyggnader af vare sig större eller mindre fartyg hafva deremot bär icke på senare åren egt rum.

Gotlands Allehanda
Onsdagen den 3 Mars 1875
N:r 17.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *