Utsigterna

till förbindelse med Vestervik äro fortfarande ogynsamma. I dag ingånget telegram meddelar att upptornad drifis så långt ögat når omöjliggör framkomst till inre farlederna, hvilka emellertid anses kunna forceras. Vindförändring anses nödvändig för drifisens aflägenande från kusten.
Det ser ut, som skulle vi i år få förbindelsen klar på Stockholm förr än på Vestervik.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *