Utvandringen

för de tre första månaderna innevarande år omfattar 5,843 personer, deraf 32 från Gotland. Siffran är dubbelt större mot 1886, ehuru sjöfartsförhållandena i är varit särdeles ogynsamma.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *