Auktion vid Qvie i Stenkyrke.

I anseende till boets realisering låter hemmansägaren Olof Elm vid Qvie i Stenkyrke genom offentlig auktion tisdagen den 1:ste instundande Maj kl. 10 förmiddagen försälja så väl den fasta som lösa egendomen, bestående af silfver, koppar-, malm oeh blecksaker, glas oeh porslin; linne och fjäderfylda sängkläder, möbler, såsam mat-, spel- och tebord, bättre och sämre stolar, flere sängställen hvaribland en imperialsäng, skänkar, soffor, ett väggar; diverse kokkärl af jern- och koppar, snickareverktyg, en välstol med tillbehör, en stormangel, en handqvarn, klenar och andra laggkärl, sädesbingar, åkerbruksredskap såsom res- och arbete-vagnar, en kälkrack, flere par arbeta-kälkar, par- och enbetsaelar, svänglär, vänd- och spetsplogar vrång- och f oderhäckar, klös- och jernpinnhartvar, myllbomar, en kornvält, mullfösoi, ett tröskverk, vindmaskin, sädesrisslar, tjugor och högafflar, höst- och vårsädeshalm; kreatur hästar, oxar, flere kor, deribland somliga, som snart skola kalfva, får med ungar, torrt björke, god utaädeshafro, korn och potatis m. m.
Kl. 2 på dagen utbjudes fastigheterna 5/48 mtl Qvie och 1/64 mtl Helge, först uti mindre lotter och sedan uti sin helhet, och förbehålles pröfningsrätt af de blifvande anbuden. Hemmansdelarna säljas sådana de nu befinnas med åbygnader och växande höstgröda att genast tillträdas. Vidare upplysning om betalningsvilkoren lemnas före utropet; för den lösa egendomen lemnas till godkände inropare betalningsanstånd till den 1:ste instundande September.
Stenkyrke i April 1888.
Efter anmodan,
CARL BERGSTRÖM.

Gotlands Allehanda
Måndagen 23 April 1888
N:r 33

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *