Sjukligheten i staden

under förflutna veckan var obetydlig. Endast fyra fall af smittkoppor, hvaraf endast ett af svårare art, hafva förekommit. För öfrigt hafva några fall af lunginflammation och halskatarrh inträffat.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1875
N:r 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *