Skeppet ”Marias” strandning.

Angående denna, af oss i föreg. nr omnämnda strandning, äro vi nu i tillfälle upplysa, att ”Maria” var hemmahörande i Båstad (Skåne), törnade på grund å Hoburgsrefvet den 25 Maj i stark tjocka, circa 3 kabellängder från land samt att skeppet numera är vrak, sedan bergningsångaren Poseidons ihärdiga försök att göra det flott misslyckats.
— Natten till söndagen strandade under tjocka å Storgrundsrefvet vid Katthammarsvik engelska ångfartyget Primus fördt af kapten I. Harland, hemma i Whitby och stadt på resa från Kronstadt till Rotterdam med last af circa 7,000 tunnor bohvetegryn. Bergningsångaren Poseidon har anländt till strandningsstället.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1875
N:r 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *