Utdrag ur jagtstadgan

Fångande eller dödande af följande djur vare förbjudet, under juni månad: svan, gräsand, ejder, (ad), beccasin till den 11, och orre, rapphöns samt hare under hela månaden; under augusti: orre och hare till den 11, rapphöns under hela månaden;
äggplockning från fridlysta och andra nyttiga foglar (såsom vildgås, jugås, svärta, och skräcka) är ständigt förbjuden;
jagthund får icke drifva lös i skog och mark emellan den 15 mars och 11 Augusti;
den, som köper, säljer eller innehar fridlyst, under förbjuden tid taget vildt, pliktar, liksom för dess fångande eller dödande, från 10 till 200 kronor. Två tredjedelar af dessa böter tillfalla åklagaren, och är en hvar berättigad att till domstol instämma mål angående jagt i förbjuden tid.

Gotlands Allehanda
Tisdagen den 1 Juni 1875
N:r 43.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *