Utmätningsanktion vid Alsarfve i Ardre.

Tisdagen den 29 nästkommande Maj kl. 12 middagen hålles här å landskansliet utmätningsauktion till försäljning af handlanden Emil Gerles konkursbo tillhörige 9/32 mantl. Kopungs och 3/16 mtl Alsarfve i Ardre socken; egande de, bvilka halva fordran, som skall nr egendomen gäldas, eller annan rätt, som bör eld auktionen iakttagas, att sin rätt dervid bevaka.
Fastigheten eld Kopnogs är försedd med bonings- och ladnairdshus, innehar omkring 107 qvadr.-ref åker, 121 qv.-ref äng, 11 qv. ref odlingsmark och 979 qv.-ref afrösningsjord och är saltivärderad till 5,850 kronor. 3/16 mtl Alsarfve, som är obsbygdt, utgöres af 47 qvadr.-ref 69 qv.-stänger åker, 145 qv.-ref 78 qv.-st. ängsmark, 44 qv.-ref 79 qv.-st. odlingsmark, 952 qv.-ref 88 qv.-st. afrösningsmark och 3 qv.-ref 94 qv.-st. impedimenter, samt har hilka saluvärderad till 3,500 kronor.
Visby i Landskansliet 11 April 1888.
E. POIONANT.
Johann Hambræus.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *