De borgenärer i handlandena

Emil Gerles och J. P. Åbergs samt konsuln och riddaren Carl L. Ekmans konkurser, mot hvilkas bevakningar anmärkningar blifvit framstälda, erinras, att sammanträden för förlikning af tvistefrågorna hållas å rådhuset härstädes i de två föret nämda konkurserna kl. 1/2 12 och 1/2 1 Onsdagen den 18 samt i den sistnämde kl. 11 f. m. Torsdagen den 19 i denna månad.
Visby den 11 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *