Borgenärerna uti husbonden

Niklas Ljungmans, Roshage i Stenkyrka, konkurs kallas härmed till slutsammanträde å Grausne gästgifvaregård i Stenkyrka lördagen den 28 innevarande April kl. 1 på dagen, för att granska redovisa egen ökar boets förvaltning samt upprättadt utdelningsförslag och, om det godkännes, mottaga liqvid.
Othem den 11 April 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Fredagen 13 April 1888
N:r 30

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *