Borgenärerna uti hemmansägaren P. Petterssons

på Guthe i Bäl socken konkurs kallas att sammanträda i gäldenärens bostad fredagen den 20 nästkommande April kl. 11 f. m. för att öfverlägga och besluta i ärenden, som boet och dess förvaltning röra, äfvensem för att bestämma underhåll åt gäldenären och hans familj.
Bro den 26 Mars 1888.
RÄTTENS OMBUDSMAN.

Gotlands Allehanda
Måndagen 9 April 1888
N:r 29

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *