För anskaffande af felande hästar,

7 till antalet, hvilka erfordras för artillerikårens vapenöfningar, har å auktion inför länsstyrelsen anbud afgifvits af landtbrukarne Jakob Hansson, Hallhage i Barlingbo, Johan Johansson, Kams i Lummalunda. och Thornell, Slitegårds, Dalhem, att tillhandahålla hvardera 2 hästar samt H. Johansson, Tings, Kräklingbo 1 häst för 2 kr. 75 öre för häst och dag. Hästarna skola inställas till tjenstgöring högst 3 gånger ärligen under minst 26, högst 49 dagar.

Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 Mars 1888
N:r 26

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *