Jemlikt 4 § i lagen angående handelsregister,

firma och prokura, den 13 Juli 1887, kungöres att i handelsregistrets afdelning för enskilde näringsidkare och handelsbolag denna dag intagits anmälan af Chaskel Malkan att han ämnar fortfarande idka handel i Gröttlingbo socken under firma Ch. Malkan.
Visby i Landskansliet 23 Mars 1888.
E. POIENANT.
Johan Hambræus.

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *