Genom offentlig auktion,

som onsdagen den 4:de nästkommande April förrättas vid Nygårds i Garda, låter sysslomannen i hemmansägaren Oskar Ekmans konkurs till den mestbjudande försälja konkursmasans såväl fasta som lösa egendom, bestående af 7/128:dels mantal Nygårds i Garda, utan åhygnader och liggande under laga skifte, som snart är afslutadt; åtskilligt guld och silfven något husgerådssaker; kör- och åkerbruksredskap, såsom en resvagn, ett par kälkar, en foderhäck, en vändplog och en klösharf, något snickare verktyg, deribland en svarf; en häst och en ko, som nyss har kalfvat, jämte åtskilligt annat, som här ej uppräknas.
För annan persons räkning försäljas äfven omkring 100 lisp. hårdvallshö. Närmare upplysningar om den fasta egendomen lemnas vid auktionstillfället. Till godkände inropare lemnas anstånd med betalningen till den 1 instundande Augusti, andra betala kontant eller vid anfordran.
Garda den 23 Mars 1888.
Etter anmodan,
CARL QVIBERG

Gotlands Allehanda
Måndagen 26 Mars 1888
N:r 25

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *