Sofias senaste färd

till Kåreholm har ej varit någon lustresa. Kl. 4,20 i lördags morgse gick ångaren härifrån och styrde i sigte af Högklint till kl. 6 f. m., då körs sattes på Kåreholm. Man styrde långs iskanten till kl. 11 f. m., men då man skulle söka att forcera isen, möttes ångaren af sådana ogenomträngliga ismassor, att alla försök voro fruktlösa. Folk skickades ut för att undersöka isen. Närmast ångaren fans ett fast, gångbart isbälte ungefär 2 gånger så bredt som vår inre och yttre hamn, men der innanför bar den ej längre. På grund af dessa förhållanden kunde Sofias isbåt ej användas; ej heller var det möjligt att från land komma ut till ångaren.
Till kl. 8 e. m. fortsattes dock med försöken att någonstädes genombryta isen, hvarefter kurs derpå sattes utåt och höll sig Sofia under natten till söndagen i sigte af Stora Karlsö fyr. Ostlig snöstorm rådde under natten och på söndags morgonen, då kl. 10 åter styrdes på Kåreholm. Vid iskanten uppehöll den sig till 6,30 e. m., då kurs sattes på Kapelluddens fyr. Under natten höll Sofia sig i sigte af Karlsön, hvarpå hon i dag kl. 7 f. m. gjorde ett tredje försök att forcera isen vid Kåreholm. Öppningar funnos visserligen här och der, men så långt söderut att de ej voro till någon nytta för Sofia. Kl. 1/2 9 måste försöken uppgifvas, och ångaren styrde på Visby under ihållande snöstorm med snöbyar. Kl. 1/2 4 inkom Sofia hit, och kommer att qvarligga här tillsvidare.
Enligt utsago af styrmannen, hvilken under de 19 år han farit med Sofia hunnit blifva förtrogen med förhållandena, lär det aldrig ha sett så omöjligt ut som under denna färd.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *