Redan i afton

halva vi fått nedsättning i telegramportot. Sedan förestående idag på, middagen skrifvits och uppsatte, inkom Sofia vid 4-tiden i hamnen men utan att — såsom underrättelsen från Borgholm angaf — medföra någon post och utan att halva kunnat aflemna någon sådan.
Vi erfara också, att landshöfding Poignant genast gått i författning om telegram till telegrafstyrelsen, hvari han underrättar om förhållandet, upplysande tillika att Sofias befälhafvare förklarat sig tillsvidare genom naturhinder urståndsatt att upprätthålla samfärdseln. Några dagar torde vi alltså få lugna oss för post.

Gotlands Allehanda
Måndagen 12 Mars 1888
N:r 21

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *