Kongl. postkontoret

härstädes är, enligt från kongl. generalpostyrelsen på enskild förfrågan lemnad telegrafisk upplysning, skyldigt att mottaga assurerade försändelser intill två timmar före postens stadgade afgångstid, hvarom vi, på förekommen anledning, ansett oss böra upplysa den korresponderande allmänheten.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 22 Maj 1875
N:r 40.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *