Genom offentlig auktion,

som förrättas vid Anderse i Bara fredagen den 16 innevarande Mars från kl 10 f .m. låter hemmansägaren Olof Fohlström i anseende till hemmanets öfverlåtande på hälftenbruk till den mestbjudand försälja följande lösegendom, beståend, af kreatur: såsom 2 st. bättre ston, 2 par oxar, en stut, 3 tjurar, 9 kor, hvaraf en del nyligen ha och en del snart skola kalfva, 2 qvigor och lam af cheviotras ; kör- och åkerbruksredkap, såsom en last- och flere bättre arbetsvagnar, kälkar, ved- och foderbäckar, vänd- och spetsplogar, flere harfvar af olika slag, mullfösor, sladd, kornvält, selar, hvaribland ett par bättre, svänglar, 2 vindmaskiner, en rofskäringsmaskin, oxok, kettingar, spadar, skyfflar, tjugor, grepar, sigdar, lior, jernspett, stenbrottsstänger, torrt virke af ek, alm och björk, 70 kannor tjära, 20 tunnor smideskol, kornhalm och ax, ett parti råg, potatis, linfrö, fläsk och fårkött samt något husgerådssaker och träkärl m. m. m. m.
Säkre och godkände inropare erhålla anstånd med betalningen till den 15 nästk. September, andre betale kontant eller vid anfordran.
Hörsne den 1 Mars 1888.
Efter anmodan,
L. P. CHRISTENSSON.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *