Fröjden blef kort

för alla våra skridskoåkare, tack vare den »som makt hafver i vädret.» Under gårdagens starka sydvestliga blåst förstördes helt och hållet Idrottsföreningens med så mycket arbete iordningstälda skridskobana, och i dag ligger hela den yttre hamnen, om icke i issörja, så dock ej långt derifrån. Granruskor och svajande vimplar hafva försvunnit och det är öde och tomt derute. Det torde väl endast förblifva en from önskan att vädret ånyo blir sådant, att »säsongbiljetterna» ännu en gång kunna komma till användning.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *