En kustroddaresyssla

med tjenstgöringsskyldighet inom Visby distrikt, har till i dag hos tullkammaren härstädes sökts af e. o. kuatroddarne i Karlshamn A. V. Nilsson och S. J. Samuelsson, t. f. kustroddarne vid Lutterhorn, Fårö, Oskar Rondahl och O. K. Nordin samt af e. o. kustroddaren i Oskarshamn N. V. F. Pettersson.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *