En länk i kedjan

af fallissemangerna på vår ort har också varit handlanden Myrstens på Slite konkurs. Den af gäldenären nu beedigade staten upptager:

Tillgångar Kr. 44,390:34
Skulder Kr. 36,656:25
Öfverskott Kr. 7,734:09
Förbindelser Kr. 6,317:96.

Till rättens ombudsman har utsetts kronolänsman Johan Smedberg samt till god man handlanden Ferd. Nyström, Slite. Godman för fru Myrsten har blifvit sjökapten Petter Pettersson, Visby.
I en skrift, stäld till fullmäktige i riksbanken, har gäldenären, då en konkursutredning är förenad med dryga kostnader och en förlustbringande realisation af tillgångarna, hemstält, huruvida bankofullmäktige skulle vara villiga att ingå på ackord.
Tillgångarne vid en realisation till konkurs halva beräknats skola blifva kronor 22,102:51, hvarifrån afgå förmånsrätt och kostnader kr. 11,636:64, hvadan skalle återstå kr. 10.465:87, hvilket utgör 35 proc. till oprioriterade fordringsägare. Skulle deremot ackord beviljas, har gäldenären utsigt att kunna fortsätta med bedrifvandet af sin spirituosaaffär och tror han sig då kunna erbjuda 50 proc. af hvars och ens fordran, att betalas ena hälften 31 Juli och andra hälften 31 December detta år.

Gotlands Allehanda
Fredagen 2 Mars 1888
N:r 18

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *