Tre åttondedels mantal

Aurungs med i sambruk varande 3/80 m:tl Burs finnes till salu att tillträdas i vår. Hemmansdelarne af hvilka Aurungs är utmärkt väl bebyggd med Nya och rymliga Man- och Ladugårdsbyggnader, äro fria från s. k. undantag. Arealen omkring 333 tunnland består af omkr. 34 tunnl. åker, 20 manslätt ängsmark rästen inhängnad skogsmark med utmärkta och mer än för gårdens behof tillräckliga kreatursbet. Skogen är tillräcklig för husbehof och något till afsalu. Om köp snart uppgöres kan åtskitliga inventarier få öfvertagas.
Närmare underrättelse meddelar ägaren J. Hejdenberg å stället samt Krona Länsman B. Bolin i Hejnum.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *