En afklädd tjuf.

Från Hablingbo hafva vi mottagit nedanstående notis, med begäran om dess införande:
Nyligen hände det sig, att en ”vägstrykare” inkom i en bondgård härstädes och begärde nattqvarter, hvilket också beviljades, men då han på morgonen skulle aflägsna sig märkte man att han olofligen tillegnat och påklädt sig en nystickad ylletröja och halsduk, hvarför han anmodades att göra redo för sitt fögderi. Sanningen kröp nu fram och tjufven nödgades sjelf afkläda sig det stulna, hvarpå han, efter erhållna allvarliga förmaningar att bättre än hittills begrunda och iakttaga sjunde budet, fick aflägsna sig, för att möjligen på annat håll försöka att på billigaste vis komplettera sin garderob.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *