Från riksdagen

anteckna vi, att hrr Leijer och Kolmodin vid remiss till vederbörligt utskott af hr Hammarbergs motion om bränvinstillverkningsskattens höjande från 80 öre till 1 kr. 50 öre instämde med motionären. — Angående af gotlanderiksdagsmännen väckta motioner hänvisa vi till rubriken ”riksdagen”.

Gotlands Allehanda
Lördagen den 6 Februari 1875
N:r 10.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *