Lilla Karlsö

har nog för mången legat som en otillgänglig ö, som det icke varit så lätt att komma till som till Stara Karlsö med dess namera välordnade kommunikationer. Lilla Karlsö är ju något mer än hälften så stor som Storön, eller 139 har mot Storöns 235, men den är em man mätt rätt 4 meter högre — med sitt höjdkummel på 60 mieterspunkten — än Stora Karlsö, som bara är 56. Men Lill-ön har även den en hel del sevärdheter, såsom fågellivet först och främst — inte så rikt som på Storön men vackert nog — grottor och naturformationer och en intressant ock vacker flora. Lill-ön har emellertid varit mera otillgänglig och det kan ha varit ganska svårt att komma i land där även om man fått ägarres, hrr Axel Pettersson, Konrad Olofsson och Emil Jakobsson, tillstånd att gå i land. Dessa tre ha emellertid nu tänkt, att på grund av det intresse som särskilt en del skolresegrupper synas visa ö ordna mera regelbundna turer. För den skull skola också bryggförhållandena på ön rättas till och goda båtar användas. Meningen är att det tokall bli turer från såväl Klintehamn som Djupvik, från vilken sistnämda plats färden ut till Lill-ön endast tar omkring 20 minuter.
Tillsammans med pedagogikens målsmän på Gotland hade pressen pingstdagen tillfälle att rekreera sig med en tur till Lilla Karlsö i ägarnes sällskap, och särskilt för den som icke tidigare haft tillfälle besöka Lill-ön var dagen synnerligen
intressant. Vädrat var också så vackert att en motorbåtstur runt ön gav tillfälle till ett beseende även från sjön av öns vackra grottformationer. Tördar och en nyfiken kut följde oss delvis på färden.
På hemfärden hade källarmästare Olle Hansson passat på att invitara sällskapet till sitt pensionat Sandhamn, som ligger omkring halv-
vägs mellan Djupvik och Klintehamn, nybyggt i fjol och med en särdeles vacker utsikt över havet och Karlsöarna. Nedanför pensionatet breder en stor vacker strandäng ut sig och där nedanför ligger en lockande sandstrand.
Här undfägnades gästerna med en förträfflig middag, sam väl berättigar en rekommendation till vägfarande att tala till här då man blir bad- och mathungrig. Bostadsmöjligheterna äro ännu icke så stora men även den detaljen skall ordnas till kommande år. Och efter ett par angenäma timmar på Sandhamn rullar bussen åter mot Visby efter en angenäm dag i gotländsk natur och bland gästfria gotlänningar.
J—y.

Gotlands Allehanda
Tisdagen 2 Juni 1936
Nr 125

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *