Arrendeauktion

för upplåtande åt den högstbjudande af arrende från och med 1 Maj 1888 till s. d. 1889 af Grötlingbo kyrkoherdeboställe med Fide annexhemman samt Valls prestgårds trädgård kommer att förrättas i Domkapitlets expeditionslokal onsdagen d. 8 nästk. Februari kl. 12 på dagen. Vilkoren angifvas i kungörelse, som bland lanskungörelserna kommer att intagas, vid auktionstillfältet och dessförinnan i Domkapitlets expedition.
Visby Domkapitlets Expedition 18 Januari 1888.
Ex officio, N. F. ÖFVERBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *