Auktion, utarrendera.

Tisdagen den 24 dennes från kl. 9 f. m. låter enkan Anna Larsson samt förmyndaren för omyndiga dottren Anna Loreotina genom offentlig auktion utarrendera 739/1408:dels mant. St. Kyrkebys i Hejnum med man- och ladugårdsbygnader på 3 åre tid att genast tillträdas; arrendesumman erlägges hvarje år Mikaelitid, antaglig borgen skall ställas för arrendesumman; pröfningsrätt förbehälles och vidare upplysningar lemnas före auktionens början. Efter fastigheten försäljas den lösegendom som icke medhans vid förra auktionen. näml.: råg, 10 tunnor god hafre, en stark höstsädeshalm, ett tröskverk, hälften i en hästsåg, en spånsåg, ett parti björke; hästar, oxar, en tjur; jernsaker, tior m. m. och mycket annat som ej här specificeras. För lösegendomen lemnas för säkra köpare 3 månaders betalningsanstånd, andre endast mot borgen eller kontant.
Österryftes i Fole den 16 Januari 1888.
N. M. ÅBERG.

Gotlands Allehanda
Fredagen 20 Januari 1888
N:r 6

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *